Георги Сивилов
Professional Photographer

Изглежда непоправимо ленив, има риск да ви се стори че нищо не прави, докато лежерно се разхожда из помещението. Някакси обаче ще се окаже, че през цялото време е дебнел да хване най-важните моменти неуловимо и по интересен начин.

Отлично планира и борави с източниците на светлина за максимален ефект при засмемането на фотосесия или сценично събитие. Бива го да гони играещи дечурлига и да им улавя най-хубавите усмивки.

В случай на абсолютна наложителност може да докара по-представителна хипстър шик визия, вместо тази на обикновен оръфляк.

При всички положения можете да му имате доверие че знае точно какво прави.

Петя Митрева
Professional Photographer

Малка и пъргава, повратлива в тесни пространства, което и позволява да заснема алтернативни гледни точки. Особено ако нямате нищо против да се катери насам-натам.

Висока доза креативност, която почти напълно компенсира проявите на шматкавост и несръчност.

Червенокоса, лесна за откриване в тълпата, но ненатрапчива, стои приятно на всякакви фонове.

Като цяло, човек на когото да се довериш да запечата първите стъпки на детето ти. Или твоите стъпки по пътя към олтара. Или последния поклон на сцената.